OD ŠTUDENTOV PRE ŠTUDENTOV

Kde a ako získať sociálne štipendium

Je pravda, že štúdium a Slovensku je na vysokých školách a univerzitách zadarmo, no všetky náklady okolo toho vôbec nie sú lacné. Existujú sociálne štipendiá, ktoré sa snažia pokryť náklady študentov aspoň do takej miery, v akej potrebujú. Sociálne štipendium sa rozdáva vo výške od 10€ do 300€ mesačne. Samozrejme, predtým než získaš sociálnu podporu, čaká ťa dlhá cesta plná byrokracie.

Na koho sa obrátiť?

Každá fakulta má zodpovedné osoby za sociálne štipendiá. Na našej fakulte sú tieto osoby dokonca dve, Mgr. Soňa Spišáková sona.spisakova@uniza.sk (pani Spišákovú kontaktuj v prípade, ak tvoje priezvisko začína písmenom A-R) a Bc. Jana Závodská jana.zavodska@uniza.sk (pani Závodskú kontaktuj v prípade, ak tvoje prizvisko začína na písmeno S-Ž), ktoré ti ochotne pomôžu a navigujú ťa, kde všade treba ísť a aké dokumenty potrebuješ povypľňať, alebo doložiť k žiadosti.

Kde nájdem všetky dôležité dokumenty a formuláre?

Všetky potrebné dokumenty na vyplnenie a vytlačenie nájdeš na: TU v sekcii dokumenty (úplne dolu).

Podmienky pre sociálne štipendium

  • študuješ menej ako 30 km od miesta trvalého pobytu.
  • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou potrebou študenta) alebo
  • ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal (napr. ak študent poberal v akademickom roku 2018/2019 sociálne štipendium v bakalárskom programe, následne od akademického roku 2019/2020 začal štúdium iného bakalárskeho programu, počas akademického roka 2019/2020 nemá v novom študijnom programe nárok na sociálne štipendium, pretože v prvom roku štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania sociálne štipendium už poberal, nie je rozhodujúce, v koľkých mesiacoch mu bolo poskytnuté)

Pri výške sociálneho štipendia sa zohľadňuje výška príjmu tvojich rodičov za predchádzajúci kalendárny rok. Pokiaľ si študent, ktorý nežije s rodičmi a nechceš vykazovať ich príjem, musíš mať za predchádzajúci rok vykázaný 12-násobný príjem životného minima pre samostatnú fyzickú osobu, t.j. 214,83 €/mesiac, takže za celý rok to musí byť aspoň 2 577,96€. Pokiaľ takýto príjem vykázaný nie je, tvoje sociálne štipendium je posudzované podľa výkazu rodičov, či už si samostatne žijúci, alebo nie.

Menu