OD ŠTUDENTOV PRE ŠTUDENTOV

Uvodné slovo

Vážené študentky, vážení študenti, 

 

náš „FEITsiTY portál“ sme pre Vás vytvorili v spolupráci so študentami Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA. Jeho hlavným poslaním je pomôcť predovšetkým študentom prvého ročníka, aby sa im podarilo čo najjednoduchšie zadaptovať sa v prostredí našej fakulty. Zaujímavé informácie si tu nájdu samozrejme aj študenti vyšších ročníkov. Priblížime Vám organizáciu štúdia a aj život vysokoškoláka. Rýchlo sa tak zorientujete nielen na FEIT, ale tiež na celej univerzite. Portál budeme aktualizovať podľa spätnej väzby študentov. Prial by som si, aby ste tu našli užitočné rady a aby sme tým prispeli k Vášmu úspešnému štúdiu. 

 

prof. Ing. Peter Brída, PhD. 

prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FEIT UNIZA 

Menu