OD ŠTUDENTOV PRE ŠTUDENTOV

Ako fungovať na škole

Prechod zo stredoškolského štúdia na vysokoškolské je jedno z najnáročnejších období počas vysokej škole. Predmety môžeš mať rozhádzané po celom týždni a škola ti môže začať o siedmej ráno a skončiť o ôsmej večer, všetko záleží od rozvrhu, ktorý dostaneš.

Čo s tým?

Nuž, najlepším riešením je urobiť si časový plán. Všetko je to na tebe a na tvojich záujmoch, ktoré máš. Naučiť sa pracovať so svojím časom je výbornou výhodou, takže neváhaj a začni hneď od začiatku.

Kedy sa začať učiť na skúšky a zápočty?

Večer pred zápočtom a deň pred skúškou je už veľmi neskoro. Učebného materiálu je na vysokej škole oveľa viac, ako si mal/a strednej, preto je dôležité učiť sa kontinuálne a vedieť si veci rozložiť. Najlepším riešením je prejsť si učivo hneď v ten deň, ako ste ho na hodine prebrali, prerátať si nejaké príklady zo skrípt alebo vyskúšať nejaký kód urobiť sám.

Na skúšku je takisto dôležité začať sa učiť vopred. Pokiaľ sa ale budeš učiť kontinuálne, pôjde to oveľa ľahšie, ako keď sa tie veci začneš učiť týždeň pred skúškou a ničomu nebudeš rozumieť. Všetko sa dá zvládnuť, len si treba urobiť systém a nevzdať sa po prvom pokazenom zápočte.

Absencie

Na vysokej škole je trochu iný systém ako na strednej škole čo sa týka dochádzky. Na prvom, úvodnom cvičení by vás mal vyučujúci upozorniť na to, koľko môžete vymeškať bez ospravedlnenia, čo znamená, že nemusíte predložiť žiadny dôvod neprítomnosti. Treba si na to, ale dať pozor a vyučujúceho vopred upozorniť na vymeškanie, ospravedlniť sa alebo si dohodnúť nahradenie cvičenia s iným vyučujúcim.

Pokiaľ si chcete vymeškané cvičenie nahradiť s iným vyučujúcim, je potrebné o to požiadať oboch vyučujúcich a obidvaja to musia povoliť. Pokiaľ tak nebude, je potrebné dohodnúť sa s tvojim vyučujúcim na následnom riešení problému.

Prečo sa ospravedlňovať ešte pred cvičením?

Pokiaľ vieš, že máš naplánovanú návštevu lekára, si chorý alebo čokoľvek iné o čom vieš vopred, je zdvorilé oznámiť to vyučujúcemu, s ktorým sa vieš aj následne dohodnúť na tom, či dané cvičenie potrebuješ oficiálne ospravedlniť lekárom, alebo nie. Na konci semestra môže nastať situácia, že máš viac neospravedlnených absencií ako je povolené a keď nebudeš ty ochotný riešiť problémy skôr, ani učitelia nemusia byť ochotní riešiť ich týždeň pred uzavretím semestra, kedy si spomenieš, že dochádzku nemáš v poriadku.

Sú prednášky povinné?

Prednášky zväčša povinné nie sú, ale je dobré ich navštevovať, aby si rozumel tomu, čo sa bude robiť na cvičení. Každé cvičenie nadväzuje na prednášku pred ním, takže sa môže stať, že ti budú chýbať teoretické vedomosti.

Čo ak dlhodobo ochoriem, alebo zostanem ležať v nemocnici?

Každá situácia sa dá riešiť a zdravie je vždy prvoradé. V takýchto situáciách treba čím skôr kontaktovať vyučujúcich jednotlivých predmetov a dohodnúť sa s nimi na následnom postupe. Pokiaľ nebudú ochotní spolupracovať, alebo nebudú odpisovať na e-mail, treba kontaktovať svojho študijného poradcu.

Odborná prax

Odbornú prax si môže študent zvoliť už od začiatku štúdia na našej fakulte. V niektorých semestroch si môžete odbornú prax zvoliť ako voliteľný, v iných ako povinne voliteľný a v niektorých dokonca ako povinný predmet.

Čo mi to prinesie?

Predmet je za 4 kredity, čo naozaj nie je málo, pokiaľ ti chýbajú nejaké kredity, či už na dokončenie ročníka, alebo na úspešné dokončenie bakalárskeho, či inžinierskeho stupňa štúdia. Takisto vďaka tomu môžeš získať praktické skúsenosti, ktoré ti neskôr po škole určite pomôžu nájsť dobrú prácu. Samozrejme, pokiaľ už niekde pracuješ, predmet Odborná prax môže byť vykonávaný aj vo firme, ktorá ťa zamestnáva.

Podmienky splnenia predmetu

1. Firma, v ktorej odbornú prax vykonávaš musí mať zameranie rovnaké, alebo blízke tvojmu štúdiu, pokiaľ si nie si istý tým, či je firma vhodná, môžeš tento problém prediskutovať s poverenou osobou pre tento predmet.
2. Vo firme musíš vykonať aspoň 40 hodín práce, aby bola tvoja Odborná prax úspešná.

Postup pri praxi

Pri nástupe na prax tvoj vedúci musí vyplniť formulár, ktorý nájdeš TU. Po ukončení praxe, resp. 40 odpracovaných hodín tvoj vedúci navrhne percentuálne ohodnotenie, ktoré zapíše do formuláru a ty ho odnesieš poverenej osobe v tvojom študijnom programe a stupni štúdia, ktorá ti prax musí ohodnotiť a schváliť. Pokiaľ prebehne všetko v poriadku, predmet ti daná osoba zapíše do indexu a elektronického systému.

HINT: Odbornú prax môžeš vykonávať aj v študentských organizáciách, pokiaľ spĺňajú všetky podmienky, napr. študenti multimediálnych technológií, alebo multimediálneho inžinierstva často využívajú ako svoju odbornú prax študentskú televíziu Í-téčko, alebo študentské Rádio X alebo Rádio Rapeš.

Menza

Naša školská Menza má niekoľko výdajných miest, kde ponúkajú rôzne jedlá od raňajok, cez obedy až po večere. Nie všetky sú ale otvorené v rovnakom čase a ponúkajú sa tam rovnaké jedlá.

RÝCHLE INFORMÁCIE

Otváracie doby jednotlivých výdajných miest: TU
Návod na predobjednanie jedla: TU
Aktuálny jedálny lístok: TU

CENY A VARIÁCIE JEDÁL

Menza sa snaží vyhovieť každému a vždy sa nájde aj nejaké vegetariánske, alebo bezlaktózové mlieko, aby sa mohol najesť každý. Štátom máš hradené 2 stravy denne, no nemusíš ich využiť v daný deň, jeden deň si môžeš kúpiť kľudne aj 4 jedlá, no odpočíta sa ti to z mesačného budgetu. Ceny jedál sú rôzne, najlepšie je informovať sa priamo v Menze pri danom výdajnom pulte.

Podmienky absolvovania

Pre veľa študentov je kreditový systém na vysokej škole veľmi mätúci pre väčšinu študentov. Poďme si to teraz spolu trošku priblížiť: Existuje niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržať pre úspešné ukončenie 1. alebo 2. stupňa vzdelania.

  1. Pri bakalárskom štúdiu (1. stupeň) je potrebné mať na konci 6. semestra dokopy za všetky semestre 180 kreditov. Pri inžinierskom štúdiu je konečný súčet kreditov 120. Keď si to vydelíme počtom semestrov, výsledkom je, že za každý semester to je 30 kreditov. Nie je to však podmienka, ale odporúčanie, aby boli semestre rovnomerne rozložené.
  2. Všetky predmety označené ako POVINNÉ musia byť ukončené úspešne, nemôžu byť nahradené povinne voliteľným alebo voliteľným predmetom.
  3. Pri voľbe povinne voliteľných predmetov je dôležité, aby si si skontroloval, či ti sedí počet kreditov spolu s povinnými.
  4. Kredity si môžeš doplniť aj voliteľnými predmetmi, no len v hodnote 3 kredity za rok, to znamená, že pri 1. stupni štúdia sa ti môže zarátať do celkového sumáru 9 kreditov z voliteľných predmetov a v 2. stupni štúdia 6 kreditov.

Pokiaľ by si nemal istotu, že máš predmety navolené správne, treba kontaktovať tvojho študijného poradcu, ktorý ti s voľbou predmetu pomôže. Treba si na to dať veľký pozor, bola by veľká škoda opakovať záverečný ročník napr. kvôli 1 kreditu.

Odkaz pre dekana

Ak máš nejaký podnet pre dekana fakulty, môžeš ho nahlásiť TU.

Menu