OD ŠTUDENTOV PRE ŠTUDENTOV

Študentská časť akademického senátu

Každá univerzita sa dá priradiť k samostatnému štátu, ktorého hlavou je prezident (Rektor), no aj tento prezident sa musí riadiť tým, čo navrhne vláda (univerzitný senát). Ako každá vláda, aj tá univerzitná má zastúpenie vo všetkých smeroch, v skutočnej vláde sú to napr. liberáli a konzervatívci, na univerzite to sú pedagógovia a študenti. Tak ako každý štát má svoje samosprávne kraje, takisto ich má aj univerzita (jednotlivé fakulty). Jednotlivé samosprávne kraje riadia Župani (Dekani), no takisto rozhodujú aj jednotlivé mestské rady (Fakultné senáty), kde majú takisto študenti svoje zastúpenie. Sú plnohodnotnými členmi senátu a ich slovo má rovnakú váhu ako kohokoľvek iného.

Fakultný senát FEIT má 21 členov, z toho 7 študentov, čo tvorí ⅓ senátu. Okrem toho, že sa títo študenti zúčastňujú všetkých zasadnutí senátu, kde majú právo hlasovať rovnako ako všetci ostatní, sú tu pre teba, pokiaľ potrebuješ s niečím poradiť. Je v poriadku, že máš problém s kreditmi, nevieš kde presne vybaviť formulár, ktorý potrebuješ, bolo ti ukrivdené vyučujúcim alebo čokoľvek iné. Presne na to sú tu tvoji kolegovia v Akademickom senáte, ktorí ti pomôžu jednotlivé problémy riešiť, alebo ti pomôžu nájsť človeka, ktorý je kompetentný na riešenie daných problémov. Nie každá katedra má zastúpenie v senáte, ale to vôbec nevadí, pokiaľ nevidíš meno kolegu, ktorý je z tvojej katedry, môžeš kontaktovať ktoréhokoľvek iného, ak je momentálne v senáte zástupca z tvojej katedry, najlepšie je kontaktovať priamo jeho.

Študentská časť akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií:

  • Ing. Tadeáš Bednár (KTEBI): tadeas.bednar@feit.uniza.sk
  • Ing. Peter Sojka (KME): peter.sojka@feit.uniza.sk
  • Ing. Petra Rudincova (KF): rudincova@feit.uniza.sk
  • Bc. Karin Šutáková (KF): sutakova@stud.uniza.sk
  • Bc. Hana Lešťanová (KMIKT): lestanova@stud.uniza.sk
  • Gabriela Kučkovská (KEEP): kuckovska@stud.uniza.sk
Menu